Trouw aan NAVO is misplaatst

De missie in Uruzgan wordt verlengd (nrc.next, 19 december). We gaan dus door met de uitzichtloze guerrillaoorlog en het kapotschieten van Afghaanse dorpen. Evenals bij Srebrenica zijn we in de steek gelaten door de NAVO, waaraan we toch een misplaatste hondentrouw menen te moeten betonen. Waar moeten al die christelijke kiezers die tegen verlenging zijn nu naar toe? Met Kerstmis, het feest van de vrede, stemmen de drie christelijke partijen voor de oorlog: het definitieve failliet van de christelijke politiek.