Rotterdam gaat akkoord met kolencentrale

Rotterdam stemt in met de bouw van een energiecentrale (kolen en biomassa) op de Maasvlakte. Een meerderheid (25 tegen 20 stemmen) van de gemeenteraad ging vannacht akkoord met het collegevoorstel.

Vooral binnen de grootste partij, de PvdA, bestond aanvankelijk twijfel. Stond de bouw van „een CO2-braker” niet op gespannen voet met Rotterdams milieuambitie, vroeg raadslid Claus Verbrugge zich af. Als lid van het Clinton Climate Initiative heeft de havenstad zichzelf immers verplicht om de uitstoot van koolstofdioxide in 2025 fors te hebben gereduceerd, van de huidige 33 miljoen ton naar 14 miljoen ton.

Energiebedrijf Electrabel deed woensdag de schriftelijke toezegging dat de centrale een milieuvriendelijk karakter krijgt. Zo moet de CO2-uitstoot worden afgevangen en opgeslagen. Wethouder Mark Harbers (Haven en Economie, VVD) beloofde hierop toe te zullen zien. „Het klinkt allemaal wat paradoxaal, maar dit is een unieke kans om onze milieuambities waar te maken.”

De bouw van de centrale moet volgend jaar beginnen en in 2012 gereed zijn. Drie jaar later zegt Electrabel een begin te kunnen maken met een experiment voor CO2-afvang. Ook wordt, aldus het bedrijf, de centrale zo ingericht dat in de toekomst groene technologie kan worden toegepast. Maar die techniek moet zich nog bewijzen, benadrukten de tegenstanders vannacht tevergeefs in de Rotterdamse raad.

Energieproducenten kiezen steeds vaker voor kolen omdat van deze fossiele brandstof, anders dan bij olie en gas, nog voldoende voorraad is. Bovendien zijn die reserves verspreid over alle continenten, waardoor het gevaar van politieke chantage gering(er) is. Daarnaast is sprake van een stabiel prijspeil. Producenten zouden in Nederland nog drie kolencentrales willen bouwen, onder meer in de Eemshaven in Groningen.

Het besluit van vannacht betekende een gevoelige nederlaag voor de kleinste van de vier Rotterdamse coalitiepartijen, GroenLinks. Raadslid Arno Bonte zegt de Kerstdagen te zullen benutten om zich te beraden. „Wij moeten ons afvragen wat nu nog de meerwaarde van deze coalitie is.”