Rijk moet discriminatie SGP bestrijden

De staat moet wettelijke maatregelen nemen om een einde te maken aan de discriminatie van vrouwen door de orthodox-christelijke partij SGP. Door te tolereren dat de Staatkundig Gereformeerde Partij vrouwen van het passieve kiesrecht uitsluit, handelt de overheid in strijd met onder meer het internationale Vrouwenverdrag. Dat heeft het gerechtshof Den Haag gisteren bepaald.

Doordat de overheid niet optreedt, wordt volgens het hof „de democratische rechtsstaat op fundamentele wijze aangetast”.

De SGP gaat tegen de uitspraak in cassatie bij de Hoge Raad. De partij is „teleurgesteld” over de kern van het vonnis, zegt een woordvoerder. „Het gaat om een fundamentele vraag die de inrichting van onze democratie raakt. Deze uitspraak is een aantasting van het democratisch recht van politieke partijen om zich naar eigen opvattingen te organiseren.”

Volgens het gerechtshof is dat juist niet het geval. De SGP is niet verplicht vrouwen te kiezen, maar moet alleen verplicht worden vrouwen niet van verkiesbaarheid uit te sluiten.

De interpretatie van het Vrouwenverdrag door het gerechtshof is een totaal andere dan die door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Die besloot begin december dat de Staat niet in strijd met het Vrouwenverdrag handelt door de SGP toe te staan vrouwen te discrimineren. Vrouwen die niet bij de SGP terecht kunnen, konden volgens de Raad van State lid worden van een andere partij, of zelf een partij oprichten.

Om die reden besloot de Raad van State dat het ministerie van Binnenlandse Zaken met terugwerkende kracht de subsidie aan de SGP moest hervatten. Die was twee jaar geleden stopgezet nadat verschillende vrouwen- en mensenrechtenorganisaties dit via de rechter hadden afgedwongen.

Ook volgens het gerechtshof is het verlenen van de subsidie niet in strijd met de verplichtingen die de staat heeft onder het Vrouwenverdrag. „Het weigeren van subsidie” is „geen toelaatbare of passende maatregel”, schrijft het hof.

Welke maatregelen er dan wel genomen moeten worden om een einde te maken aan de vrouwendiscriminatie van de SGP laat het hof over aan de overheid.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken beraadt zich nog op de uitspraak.