Proef: geen drank voor ‘onder 18’

Enkele gemeenten mogen bij wijze van experiment de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol verhogen van zestien naar achttien jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft daarmee gisteren ingestemd.

Sinds 2000 bepaalt de wet dat ondernemers de leeftijd van jongeren vast moeten stellen voordat ze alcohol verkopen. Aan kinderen onder de 16 jaar mogen geen zwakalcoholische dranken (bier, wijn en mixdranken) worden verstrekt. Alleen wie ouder is dan 18 jaar mag sterke drank kopen.

Het kabinet had eerder voorgesteld om voortaan alle gemeenten zelf de leeftijdsgrens te laten bepalen. Daarmee was de Tweede Kamer het niet eens uit vrees voor alcoholtoerisme. Jongeren die in een gemeente met een leeftijdsgrens van 18 jaar wonen, zouden dan massaal naar een naburige gemeente met een lagere leeftijdsgrens trekken, zo vreest de Kamer.

Om dat te voorkomen benadrukte minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) dat gemeenten die in dezelfde regio liggen, gezamenlijk de norm kunnen verhogen. Met de proef wil zij onderzoeken of de overlast van dronken jongeren in gemeenten kan worden teruggedrongen. Na twee jaar moet duidelijk zijn of de maatregel in de nog onbekende gemeenten werkt. (NRC)