Olympe de Gouges

In Nee, dat heeft mijn man geschreven (Boeken, 30.11.07) maakt mevrouw Vermeijden een foutje inzake de verwikkelingen rondom Olympe de Gouges. Deze dame was, evenals haar evenknie Théroigne de Méricourt, zeer zeker een verdedigster van vrouwenrechten. Zij werd echter niet geliquideerd omdat zij die verdedigde, maar omdat zij koningsgezind was en bezwaren maakte tegen de Jacobijnse rechtsgang tegen Marie Antoinette. Zij werd enige tijd na Marie Antoinette geguillotineerd, in 1793, tijdens de terreur, en niet in 1797. Haar `zuster` Théroigne werd in een Jacobijns-georkestreerde `Spontane Vrouwenbetoging` zo hardhandig neergeknuppeld dat zij, ontkleed en voor lijk achtergelaten, wegens een hersenbeschadiging moest worden opgenomen in een inrichting.