nrc.nl/grenspaal

Het Schengengebied is uitgebreid. Drie jonge historici op zoek naar de nieuwe grenzen.