Nog even over 114 moties gestemd

Voor negen uur ’s avonds, vroeger dan andere jaren, had de Tweede Kamer alle moties afgerond. Vlak voor het begin van het kerstreces stemt de Kamer traditioneel over een waslijst aan moties. Gisteren waren het er welgeteld 114.

De Kamer besloot, onder meer, dat medewerkers van de Publieke Omroep voortaan niet méér mogen verdienen dan minister-president Balkenende (ongeveer 171.000 euro). De PvdA, normaal gesproken erg voor het beperken van topsalarissen, gaf onder hoongelach van de andere partijen geen steun aan deze motie.

Verder moet minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) onderzoeken of seksreclames die ’s nachts op tv worden uitgezonden aan banden kunnen worden gelegd. Een overwinning voor coalitiepartner ChristenUnie die hiertoe een motie had ingediend.

Kinderen beneden de zestien mogen voortaan niet meer met drank over straat. En in een paar gemeenten wordt, bij wijze van experiment, mogelijk de leeftijdgrens voor het drinken van alcohol verhoogd van zestien naar achttien jaar.

Tweede Kamerlid Agema (PVV) had vooraf drie moties ingediend die omstreden waren onder de overige fracties. Zij had een voorstel gedaan om meerijden met een jongere onder de 21 jaar die onder invloed van alcohol is, strafbaar te stellen. De overige fracties wezen dat af.

Hetzelfde gold voor haar voorstel om een zwarte lijst aan te leggen van artsen die verslaafden telkens te veel medicijnen voorschrijven. De derde motie, om operaties waarbij het maagdenvlies wordt hersteld te verbieden, trok ze zelf in.

Ook opvallend: er komt geen tweede vlaggenmast op het dak van het Kamergebouw. D66 en CDA wilden een extra mast om naast de Nederlandse vlag ook de Europese te hijsen. Maar omdat het voorstel geen steun van de PvdA-fractie kreeg – alleen Kamervoorzitter Verbeet (PvdA) stemde voor – kreeg, blijft de vlag in de kast liggen.