Kredietspotjes aan banden

Tv-spotjes die consumenten verleiden om geld te lenen, zonder dat gecontroleerd wordt of zij al geregistreerd staan bij het Bureau Krediet Registratie, mogen binnenkort niet meer uitgezonden worden. Maar álle tv-spotjes voor geldleningen verbieden, is volgens het kabinet juridisch onmogelijk. Ook al wil een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer dat het wel gebeurt. CDA diende hiervoor vorig jaar al een motie in. Wat er wel gaat veranderen, is dat kredietinstellingen beter moeten toetsen of mensen die een lening willen afsluiten, draagkrachtig genoeg zijn om het geld op termijn terug te betalen. Reclame maken met de leus ‘wij toetsen niet of u een vermelding heeft bij het Bureau Krediet Registratie’ mag niet meer. De Autoriteit Financiële Markten gaat strenger controleren of deze en andere regels niet worden overtreden. De boete voor een kredietverstrekker die in de fout gaat, is onlangs verhoogd tot maximaal 1 miljoen euro. (NRC)