KNMG negeert de dagelijkse praktijk

Met meer dan verbazing heb ik kennisgenomen van het KNMG standpunt met betrekking tot de vrije artsenkeuze (NRC handelsblad, 18 december). Volgens de KNMG mogen patiënten altijd vragen om een andere arts.

Als dat in redelijkheid en billijkheid gebeurt is daar natuurlijk niets op tegen. Sterker nog: patiënt- cq klantvriendelijk gerichte dienstverlening zou standaard moeten zijn. Het probleem is dat er steeds meer patiënten zijn die onredelijke eisen stellen en ook nog eens op een verkeerde toon. En over dat probleem walst de KNMG met een overdosis aan redelijkheid en genuanceerdheid heen. Door alles te veralgemeniseren weet men buitengewoon handig de veel voorkomende problemen van alledag in ziekenhuis of huisartsenpost te omzeilen. De vrije artsenkeuze is niet het probleem. Hoe om te gaan met een onredelijke eisende patiënt had hét onderwerp van het standpunt ven de KNMG moeten zijn.