Kamer wil Balkenendenorm ook bij omroepen

De Tweede Kamer wil de salarissen van iedereen die werkt bij de publieke omroep beperken. Omroepbestuurders, maar ook presentatoren en dj’s zouden niet meer mogen verdienen dan de minister-president. De zogeheten Balkenendenorm is ongeveer 171.000 euro bruto in 2007. De Kamer stemde gisteravond voor een motie van Jasper van Dijk (SP). Hij vroeg de regering zo snel mogelijk te laten weten hoe zij de motie denkt te gaan uitvoeren.

Bijna de helft van de directeuren van publieke omroepen verdiende vorig jaar meer dan de premier. In de gisteren aan de Kamer gezonden rapportage van minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) over de uit publieke middelen gefinancierde topinkomens komen veel omroepmedewerkers voor. Hoeveel mensen precies een hoger salaris hebben dan de Balkenendenorm is onbekend, omdat veel populaire presentatoren niet bij de omroepen in dienst zijn, maar zich laten inhuren via bv’s. Minister Plasterk (OCW, PvdA) zei vorige maand bij de behandeling van de mediabegroting dat salarissen van presentatoren daarom lastig zijn te controleren. Bovendien mag van de minister enige marktwerking sprake zijn. Publieke en commerciële zenders mogen wat hem betreft strijden om de populairste medewerkers.

De Tweede Kamer stemde gisteren ook voor verbetering van de positie van programmaraden. Kijkers en luisteraars – die worden vertegenwoordigd door programma- of kabelraden – zouden meer invloed moeten hebben op het zenderpakket dat hun kabelmaatschappij hun voorschotelt. Niet alleen wat de inhoud van het analoge pakket betreft, maar ook voor digitale televisie- en radiopakketten. Nu hebben consumenten helemaal geen invloed op de inhoud van digitale pakketten.

De kabelbedrijven willen juist af van de programmaraden. De instellingen kosten de gemeenschap veel geld en zijn niet representatief, aldus de kabelaars. Het kabinet is voorstander van een systeem van ‘coregulering’. De kabelexploitant laat een representatief marktonderzoek uitvoeren door een onderzoeksbureau. Dat legt hij dan voor aan een klantenpanel.

Ook de motie van Arie Slob (ChristenUnie) over seksuele (dating)programma’s werd aangenomen. Slob wil dergelijke nachtelijke reclame op commerciële stations verbieden. Plasterk toonde zich eerder geen voorstander van zo’n verbod. Kijkers met klachten moeten zich, aldus de minister, richten tot de Reclamecodecommissie.