Europapagina online

Nederland & Europa gaat met reces tot 8 januari 2008. Intussen houdt de website nrcnext.nl met een eigen Europapagina het nieuws bij.

Lees het Europese nieuws in de kerstvakantie opnrcnext.nl/nieuws/europa