Congo houdt top over Noord-Kivu

Kinshasa, 21 dec. De Congolese regering organiseert op 27 december vredesoverleg voor alle strijdende partijen in Noord-Kivu. Ook Tutsi-generaal Laurent Nkunda, tegen wie Kinshasa strijd levert, wordt uitgenodigd. Het overleg gaat uit van het verdrag dat Congo en Rwanda vorige maand sloten. Het bepaalt dat Congo de Hutu-rebellen ontwapent en dat Rwanda zorgt dat Nkunda geen wapens meer krijgt uit Rwanda.