Tweede Kamer bezuinigt op eigen ambtenaren

Den Haag, 20 dec. Bij het vaste personeel van de Tweede Kamer zullen de komende vier jaar 28 arbeidsplaatsen verdwijnen. Daartoe heeft het Presidium van de Kamer gisteren besloten. De Tweede Kamer sluit zich daarmee aan bij een rijksbreed voornemen om 5 procent op het personeelsbudget te bezuinigen en zo het aantal ambtenaren terug te dringen. Er werken nu 620 mensen (Kamerleden niet meegerekend), die samen 587,5 arbeidsplaats bezetten.