Reclame voor lening mag niet misleiden

Tv-spotjes die consumenten verleiden om geld te lenen, zonder dat gecontroleerd wordt of zij al geregistreerd staan bij het Bureau Krediet Registratie, mogen binnenkort niet meer uitgezonden worden. Maar álle tv-spotjes voor geldleningen verbieden, is volgens het kabinet onmogelijk. Ook al wil een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer dat het wel gebeurt.

Minister Bos (Financiën, PvdA) liet gisteren bij een overleg in de Tweede Kamer blijken dat hijzelf ook niet gecharmeerd is van de leenreclames waarin geldleningen gepresenteerd worden als een kwestie van één telefoontje. Juridisch is het volgens hem echter onmogelijk om een totaalverbod af te kondigen tegen deze spotjes. Kamerlid Karabulut (SP) was het daarmee niet eens. „Het is toch ook gelukt om tabaksreclames van de buis te bannen”, zei ze. „Ik zie niet in waarom dat niet kan met leenreclames.”

Volgens Bos zijn roken en geld lenen niet vergelijkbaar. Van roken kan aangetoond worden dat het schadelijk is, maar geldleningen hoeven niet altijd slecht uit te pakken.

De CDA-fractie diende in oktober vorig jaar al een motie in waarin het kabinet werd verzocht de kredietspotjes te verbieden. De toenmalige minister van Financiën Zalm (VVD) weigerde echter die uit te voeren. Bos, toen nog Kamerlid, was vóór de motie, vandaar dat in de wandelgangen van de Kamer werd verwacht dat hij het verbod op de spotjes alsnog zou invoeren.

Gisteren bleek echter dat Bos er nu anders over denkt, en de PvdA-fractie ook. „Het kabinet zoekt naar andere manieren om hetzelfde te bereiken”, verwoordde Kamerlid Spekman (PvdA) het nieuwe standpunt van de sociaal-democraten. „Een totaalverbod is juridisch onmogelijk en aan vrijblijvend geneuzel dat het toch moet, hebben we niets.”

De VVD-fractie is blij dat de PvdA er zo over denkt. Het liberale Kamerlid Nicolaï zou een verbod op leenreclames „betutteling” vinden. „Reclame is ook een vorm van informatieverstrekking”, zegt hij.

Wat er wel gaat veranderen, is dat kredietinstellingen beter moeten toetsen of mensen die een lening willen afsluiten, draagkrachtig genoeg zijn om het geld op termijn terug te betalen. Reclame maken met de leus ‘wij toetsen niet of u een vermelding heeft bij het Bureau Krediet Registratie’, mag niet meer.

De Autoriteit Financiële Markten gaat strenger controleren of deze en andere regels niet worden overtreden. De boete voor een kredietverstrekker die in de fout gaat, is onlangs verhoogd tot maximaal 1 miljoen euro.