Rechter zou misleid zijn in zaak-Eric O.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschikt over geluidsopnamen waaruit zou blijken dat de rechter in de zaak tegen marinier Eric O. is misleid.

Getuigen zouden bewijs hebben achtergehouden of valse verklaringen hebben afgelegd.

Het gerechtshof in Arnhem sprak Eric O. in 2005 vrij van handelen in strijd met de geweldsinstructies voor Nederlandse militairen in Irak. Het OM had O. vervolgd omdat hij op 27 december 2003 waarschuwingsschoten had gelost in de richting van Irakezen. Hij zou hiermee de geweldsinstructie hebben overtreden. Hierbij werd zeer waarschijnlijk een Irakees gedood. De rechtbank en het hof spraken O. echter vrij. De marinier kreeg een schadevergoeding van 10.000 euro.

Het tv-programma Nova, dat de opnamen ook heeft, citeerde gisteren uit een heimelijk opgenomen gesprek met een commandant: „Ik heb [Eric O.] ook de hand boven het hoofd gehouden, omdat het een collega is en uit eerbied naar het korps toe. Dat-ie fout is, dat weet ik wel, want er was helemaal geen aanleiding om te schieten.”

De gesprekken, negentien in totaal met een totale lengte van circa tien uur, zijn heimelijk opgenomen door sergeant-majoor der mariniers John Hoekendijk, een getuige van het OM tijdens het hoger beroep. Hoekendijk deed in maart van dit jaar aangifte van achterhouden van belastend bewijsmateriaal door de leiding van de mariniers en van bedreiging, intimidatie en machtsmisbruik.

Uit de geluidsopnamen blijkt ook dat er een foto bestaat van de gedode Irakees. De rechter wist dit tijdens het proces niet.

Het OM bevestigt dat het vorige week geluidsopnamen heeft ontvangen en onderzoekt deze momenteel. Volgens Hoedendijks advocaat, John Peters, heeft zijn cliënt de tapes overhandigd aan de marechaussee.

De vrijspraak van Eric O. is onherroepelijk. Getuigen tijdens het proces zouden vervolgd kunnen worden voor meineed. Enkele belangrijke getuigen hebben tegenover Hoekendijk andere verklaringen afgelegd dan in de rechtszaal.

Het is nog onduidelijk of de tapes bruikbaar zijn voor het OM. Het OM of de rechter zou kunnen beslissen dat het hier gaat om onrechtmatig, want heimelijk verkregen, bewijsmateriaal.

Defensie wil nog niet reageren.

Lees eerdere artikelen over Eric O. op nrc.nl/binnenland