Politieke midden wél bedreigd

Prof. Joop van Holsteyn betoogt dat, anders dan vaak wordt gedacht, het politieke midden geen angst hoeft te hebben voor de linker- en rechtervleugels (nrc.next, 18 december). Hij brengt belangwekkende argumenten in. Toch wil ik daarbij twee opmerkingen plaatsen. Ten eerste bepaalt hij het denken in termen van links en rechts onder andere aan de hand van de rol van de overheid. Juist op dat thema laat met name een sterkere SP van zich horen, met pleidooien voor nationalisering van grote delen van het bedrijfsleven. Dat kan voor het midden juist wel verstorend werken.

Ten tweede zijn de partijen op de flanken niet bepaald democratisch te noemen. De PVV profileert zich met aantastingen van de grondwet en met intolerante beleidsvoorstellen en is intern niet democratische georganiseerd. Dat laatste geldt ook voor de SP, dat geleid wordt als een stalinistische partij, compleet met intimidatie van dissidenten. Als grote groepen kiezers een voorkeur hebben voor dergelijke partijen, dan lijkt mij dat voor het midden van de politiek wel degelijk een bron van zorg.