Politiek: toch wettelijk ingrijpen

De commissie Frijns vindt het geen goed idee, maar minister Bos (Financiën, PvdA) wil toch excessen in beloningen voor topbestuurders afromen.

Bos toonde zich gisteren bij de presentatie van het rapport-Frijns vooral een voorstander van zelfregulering. „Alles wat we kunnen realiseren op het gebied van naleving van de code is me honderd keer liever dan wetgeving”, zei Bos gisteren na ontvangst van het rapport. Maar hij onderzoekt ook of wetgeving effectief is. Hij noemde het „zorgelijk” dat de Code Tabaksblat juist in de naleving van het beloningsbeleid zo slecht wordt nageleefd.

De minister hoopt begin 2008 met een wetsvoorstel te komen over topinkomens, zo schreef hij deze week aan de Eerste Kamer. Hij wil een extra werkgeversheffing voor excessieve beloningen. Ook onderzoekt Bos of uitzonderlijk hoge donaties van bedrijven aan pensioenen van topbestuurders kunnen worden beperkt.

Maar, „de gevolgen voor het vestigingsklimaat moeten goed in ogenschouw worden genomen”, schrijft Bos.

De minister deed deze toezeggingen eerder toen tijdens de behandeling van het Belastingplan 2008 twee maatregelen om topinkomens extra te belasten werden ingetrokken. Het kabinet liet een belasting van pensioenpremies van mensen met een inkomen boven 185.000 euro vallen, evenals een extra belasting van eigenaren van huizen boven 1 miljoen euro. Reden was onder meer protest van het bedrijfsleven over de negatieve invloed op het vestigingsklimaat.

De Tweede Kamer wil in ieder geval zo snel mogelijk wettelijke maatregelen om topinkomens aan te pakken. Oppositiepartij GroenLinks vindt dat het advies van Frijns zo de prullenbak in kan, omdat de Code Tabaksblat niet heeft kunnen voorkomen dat veelverdieners weer „flink hebben geïncasseerd”.

Volgens PvdA-Tweede kamerlid Paul Tang moeten de wettelijke maatregelen gericht zijn „op het aanpakken van excessieve beloningen” van topbestuurders bij fusies en overnames. De waarde van opties- en aandelenpakketten van topbestuurders moeten bevroren worden zodra de overnameplannen bekend zijn, om te voorkomen dat managers daarop aansturen voor eigen gewin. Hij is blij met de aanbevelingen om de positie van de raad van commissarissen te versterken, waar voorheen de aandacht vooral naar de aandeelhouders uitging.

Frans Weekers, VVD-Tweede Kamerlid, vindt het rapport van de Commissie-Frijns „een gemiste kans”. Hij had gehoopt op concrete aanbevelingen om excessieve beloningen te beteugelen. „Maar de adviezen van de commissie zijn mager. Nu zal een meerderheid in de Kamer willen koersen op fiscale maatregelen en juist daar voelt de VVD helemaal niets voor.”