nrc.nl/commentaar

(..) deze zeer kostbare en vruchteloze missie (..) zal eindigen met de nutteloze dood van te veel Nederlandse militairen. (Robert Berkovits op 20 december over ‘Langer in Uruzgan’.)