‘Maak Europa eens concreet’

De Tweede Kamer heeft genoeg van het naar binnen gekeerde debat dat altijd over Europa wordt gevoerd.

„Houd Europa praktisch en dicht bij de burgers.”

De grote partijen in de Tweede Kamer willen zo snel mogelijk af van het onderlinge, naar binnen gekeerde debat over de Europese Unie. Het moet niet langer gaan over abstracte structuren, maar over concrete Europese aangelegenheden die de burgers daadwerkelijk aangaan. Deze hartekreet klonk gisteren in verschillende toonaarden in de Tweede Kamer tijdens het jaarlijkse algemene Europadebat met de regering.

Nu de regeringsleiders het voor de Europese Grondwet in de plaats gekomen hervormingsverdrag hebben ondertekend is het tijd voor daden, meent de meerderheid van de Kamer. Het verdrag dat de komende tijd in alle 27 lidstaten moet worden geratificeerd, zorgt voor een deels nieuwe bestuurlijke vorm van de Europese Unie, zoals een vaste voorzitter en minder vetorechten voor lidstaten. Naar de mening van de meerderheid van de Kamer is het Europadebat lang genoeg over Europa zelf gegaan.

Het principe show, don’t tell moet gaan gelden, aldus Kamerlid Han ten Broeke (VVD). Luuk Blom (PvdA): „Nederlandse politici moeten ophouden met het gepluk aan hun voetbalbroekjes langs de zijlijn. Het wordt tijd dat zij zich weer volop met de wedstrijd gaan bemoeien.” „Houd Europa praktisch en dicht bij de burgers”, oordeelde CDA-Kamerlid Henk-Jan Ormel.

Volgens Ormel komt het er vanaf nu op aan dat onderwerpen die Europa betreffen meer „gepolitiseerd” worden. „De Kamer moet politieke debatten voeren over concrete keuzes op het moment dat daarop nog invloed kan worden uitgeoefend”, zei hij.

Staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) presenteerde twee weken geleden een communicatiestrategie om de burgers meer bij de EU te betrekken. „Een gotspe na het niet door laten gaan van een nieuw referendum over het Europees verdrag”, zei Kamerlid Harry van Bommel (SP). Verschillende Kamerleden bepleitten terughoudendheid zodat de informatievoorziening niet zal leiden tot Europapropaganda. Zij hadden zich bijvoorbeeld gestoord aan de suggestie in het plan van Timmermans om roadshows te organiseren. Tijdens het debat zei Timmermans dat hij vergeten was dit idee uit zijn plan te schrappen.

PvdA en VVD stellen voor om zes keer per jaar uit elk van de 27 lidstaten twee nationale volksvertegenwoordigers in Straatsburg bijeen te laten komen. Zij zouden alle voorstellen uit Brussel moeten toetsen op de vraag of deze wel op Europese schaal moeten worden geregeld. Met dit voorstel willen de partijen concreet vorm geven aan het voornemen om nationale parlementen meer mogelijkheden te bieden bepaalde onderwerpen niet naar Europa over te hevelen.

Tijdens het debat, waaraan tevens Nederlandse Europarlementariërs meededen, kwam ook de veelbesproken Europese vlag aan de orde. Die staat niet meer in de tekst van het verdrag zelf. Toch wil de Kamer dat dit Europees eenheidssymbool in voorkomende gevallen naast de Nederlandse driekleur op het Kamergebouw wappert. Per motie is de leiding van de Kamer opgeroepen een tweede vlaggenmast te plaatsen.

    • Mark Kranenburg