Geen fonds voor klokkenluiders

Den Haag, 20 Dec. Het kabinet weigert een klokkenluidersfonds op te richten. De Tweede Kamer had minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) daar op initiatief van de SP om gevraagd. De minister liet gisteren aan de Kamer weten dat het fonds weinig toevoegt aan de bescherming die al wordt geboden. Het fonds moet voorkomen dat klokkenluiders in financiële problemen raken wanneer zij misstanden aan de kaak stellen. De bewindsvrouw wijst erop dat ambtenaren door de ambtenarenwet worden beschermd en anderen door het Burgerlijk Wetboek.