Er is wel degelijk iets mis met het successierecht

Flip de Kam vindt dat het successierecht niet moet worden afgeschaft (NRC Handelsblad, 15 december). Voor grote erfenissen zou het tarief zelfs omhoog moeten. De Kam noemt een aantal `gerechtvaardigde argumenten` maar vergeet een belangrijke: de waarde van het nabestaandenpensioen. Stel de man komt te overlijden. De weduwe erft in veel gevallen een deel van het pensioeninkomen. Dit inkomensdeel wordt gekapitaliseerd: vermenigvuldigd met factor 15 en telt mee als vermogen in de nalatenschap. Hier is iets mis: over nog niet genoten inkomen wordt een extra belasting geheven. Veel mensen zijn zich dit niet bewust en kunnen daardoor in grote problemen komen.

    • Ben Nijssen Kudelstaart