Een Hummer beter dan een koe?

Marianne Thieme en de film Meat the Truth schetsen een vals beeld van de Nederlandse veehouderij, vindt Albert Jan Maat.

Met verbijstering heb ik de bewering van Tweede Kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren aangehoord over de samenhang tussen het broeikaseffect en de veehouderij. Thieme, die ook optreedt in de film Meat the Truth, suggereert dat je maar beter in een Hummer kunt rondrijden dan een koe kunt houden.

De meest recente feiten en jaargegevens (2005) schetsen een ander beeld. De totale uitstoot van broeikassen in Nederland is ongeveer 212 megaton CO2-equivalenten (CO2, lachgas, methaan). De energiesector is inclusief het verkeer goed voor 76 procent ervan. De landbouwsector draagt voor 13 procent bij aan de uitstoot van alle broeikasgassen in Nederland. Het gaat dan om kooldioxide, methaan en lachgas. Dezelfde veehouderij neemt overigens eerst wel gras en andere gewassen op, die bij de groei veel CO2 uit de lucht hebben gehaald. De veehouderij levert bovendien hoogwaardig voedsel waaraan een steeds groter tekort is in de wereld. Vergelijk dat eens met een Hummer.

In Nederland is de rundveestapel in de afgelopen 25 jaar met ongeveer 40 procent afgenomen, de varkenshouderij is een kwart in omvang teruggegaan. In dezelfde periode is het aantal auto’s verdubbeld.

In de laatste vijftien jaar heeft de veehouderij de uitstoot van broeikasgassen met bijna 20 procent teruggedrongen. Bovendien heeft de land- en tuinbouw met het bedrijfsleven een convenant getekend om de CO2-uitstoot tot 2020 met minimaal nog eens 20 procent te verminderen.

De veehouderij werkt aan stallen die niet alleen minder emissie geven, maar die ook de mest- en voerresten omzetten in biobrandstof en groene energie leveren door middel van zonnecollectoren op het dak van de stallen. De land- en tuinbouw in ons land krijgt er zo een functie bij: regionale leverancier van groene energie.

Ondertussen heeft de Nederlandse veehouderij een actieplan opgesteld om het dierenwelzijn te verbeteren. Het gaat om minder transport van dieren, meer ruimte voor dieren, en minder ingrepen zoals castratie van biggen.

Albert Jan Maat is voorzitter van LTO Nederland.