Corporaties aan kop bij salarissen

De tweede lijst is uit. Wie verdient in de zorg, bij de woningcorporaties en bij de overheid meer dan Balkenende? Medici staan opnieuw hoog, maar wie zit achter de afkorting LVLN?

Het is goed boeren tussen de stenen. Woningbouwcorporaties, die 2,4 miljoen woningen bouwen en verhuren voor mensen met een smalle beurs, betalen hun directeuren beter dan welke andere (semi-)publieke organisatie dan ook.

Dat blijkt uit de jaarlijkse lijst met topbeloningen van het ministerie van Binnenlandse Zaken met alle functies bij overheid, zorginstellingen, zorgverzekeraars, omroepen, universiteiten, woningcorporaties en andere (semi-)publieke organisaties die beter betaald worden dan het gemiddelde ministerssalaris. Dit gemiddelde, de zogeheten Balkenende-norm, was vorig jaar 171.000 euro.

Binnenlandse Zaken heeft twee lijsten: een met reguliere beloningen, inclusief pensioenpremies (1.115 functies) en een met functies die door hun ontslagvergoedingen boven de Balkenende-norm uitkomen (259 functies).

De academische en algemene ziekenhuizen leveren, traditiegetrouw, de meeste functies boven Balkenende. De best betaalde werker in de zorg, een specialist bij het Vlietland Ziekenhuis, incasseerde vorig jaar een beloning inclusief pensioenpremie van 425.816 euro.

Maar de best betaalde directeur van een woningcorporatie, de bestuursvoorzitter van Vestia in Den Haag, komt op 447.447 euro. De Vestia-directeur moet twee functies boven zich dulden: de bestuursvoorzitter van financiële autoriteit AFM (482.706 euro) en de voorzitter van de raad van bestuur van Luchtverkeersleiding Nederland (475.173 euro). De Luchtverkeersleiding is met 50 functies bij de Balkenende-plusbeloningen vertegenwoordigd. De Luchtverkeersleiding staat met een afkorting (LVLN) op de lijst, maar bedoeld wordt: LVNL.

Een op de twaalf functies op de lijst met reguliere topbeloningen is voor woningcorporaties. Vestia in Den Haag en Ymere in Amsterdam staan elk met vijf functies op de lijst, Woonbron in Rotterdam met vier. Ook kleinere doen mee, zoals Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, met twee functies. Onder de gouden handdrukken ook twee prominente plaatsen: Corporatieholding Friesland en Acantus (Veendam) gaven een bestuurder bij vertrek 450.000 euro.

In de sector ziet menigeen het als een aaneenschakeling van incidenten. Soms zitten in de beloningen zulke hoge pensioenpremies dat het ontslagvergoedingen lijken. Zo heeft Woonbron het vroegpensioen voor bestuurders gerepareerd en dat heeft de pensioenkosten en daarmee het totaalbedrag verhoogd.

De prominente positie op de beloningslijstjes maakt de corporaties kwetsbaar voor extra politieke druk. Politici en maatschappelijke organisaties vinden dat corporaties meer moeten doen voor achterstandswijken en woningbouw dan zij de laatste jaren hebben gedaan. Juist gisteren kwam hun financiële controleur, het Centraal Fonds Volkshuisvesting, met gunstig nieuws: de corporaties investeerden vorig jaar meer in nieuwbouw en onderhoud (samen 5,9 miljard euro) en hun formidabele vermogensoverschot (14 miljard euro) is licht gekrompen.

De corporaties leven in onmin met het kabinet, dat vanaf 2008 volledige winstbelasting gaat heffen. De corporaties hebben zich desondanks garant gesteld voor 250 miljoen euro jaarlijkse extra investeringen in de veertig wijken die het kabinet wil verheffen tot prachtwijken. Maar zij weten nog niet precies hoe ze dat moeten aanpakken.