Concreter Europadebat svp

Het nieuwe Europees verdrag is nagenoeg een feit.

Allerhoogste tijd dat nationale politici zich gaan bezighouden met concrete onderwerpen, vinden zij zelf.

De grote partijen in de Tweede Kamer willen zo snel mogelijk af van het onderlinge, naar binnen gekeerde debat over de Europese Unie. Het moet niet langer gaan over abstracte structuren, maar over concrete Europese aangelegenheden die de burgers daadwerkelijk aangaan. Deze hartenkreet klonk gisteren in verschillende toonaarden in de Tweede Kamer tijdens het jaarlijkse algemene Europadebat met de regering.

Nu de regeringsleiders het voor de Europese Grondwet in de plaats gekomen hervormingsverdrag hebben ondertekend is het tijd voor daden, meent de meerderheid van de Kamer. Het verdrag dat de komende tijd in alle 27 lidstaten moet worden geratificeerd, zorgt voor een deels nieuwe bestuurlijke vorm van de Europese Unie zoals een vaste voorzitter en minder vetorechten voor lidstaten. Naar de mening van de meerderheid van de Kamer heeft het Europadebat lang genoeg over Europa zelf geduurd.

Het principe ‘show, don’t tell’ moet gaan gelden, aldus de VVD’er Han ten Broeke. „Nederlandse politici moeten ophouden met het gepluk aan hun voetbalbroekjes langs de zijlijn. Het wordt tijd dat zij zich weer volop met de wedstrijd gaan bemoeien”, zei het Tweede Kamerlid Luuk Blom van de PvdA. „Houdt Europa praktisch en dicht bij de burgers”, oordeelde zijn CDA-collega Henk-Jan Ormel.

Volgens dit Kamerlid komt het er vanaf nu op aan dat onderwerpen die Europa betreffen meer „gepolitiseerd” worden. „De Kamer moet politieke debatten voeren over concrete keuzes op het moment dat daarop nog invloed kan worden uitgeoefend”, zei hij.

Staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) presenteerde twee weken geleden een ‘communicatiestrategie’ om de burgers meer bij de EU te betrekken. „Een gotspe na het niet door laten gaan van een nieuw referendum over het Europees verdrag”, aldus SP-Kamerlid Harry van Bommel. Diverse Kamerleden bepleitten terughoudendheid zodat de communicatie niet gaat leiden tot Europapropaganda. Zij hadden zich bijvoorbeeld gestoord aan de suggestie van Timmermans in zijn plan om roadshows te organiseren. Tijdens het debat zei de staatssecretaris dat hij vergeten was dit idee uit zijn plan te schrappen.

PvdA en VVD hebben een voorstel ontwikkeld om concreet vorm te geven aan het voornemen nationale parlementen meer mogelijkheden te bieden bepaalde onderwerpen niet naar Europa over te hevelen. Daartoe zouden zes keer per jaar twee nationale volksvertegenwoordigers uit elk van de 27 lidstaten in Straatsburg bijeen moeten komen om alle voorstellen uit Brussel te toetsen op de vraag of deze wel op Europese schaal moeten worden geregeld.

Tijdens het debat, waaraan tevens Nederlandse europarlementariërs meededen, kwam ook nog de veelbesproken Europese vlag ter sprake. Deze staat niet meer in de tekst van het verdrag zelf. Toch wil de Kamer dat dit Europees eenheidssymbool in voorkomende gevallen naast de Nederlandse driekleur op het Kamergebouw wappert. Per motie is de leiding van de Kamer opgeroepen een tweede vlaggenmast te plaatsen.

Lees de Staat van de Unie via nrcnext.nl/mijnnext