`Bestrijd CO2-uitstoot met mestkoeien`

Rotterdam. Koeien zijn helemaal niet slecht voor het milieu. Mest mag dan een belangrijke bron van CO2-uitstoot zijn, volgens de werkgroep Groen Gas van Energietransitie kan het ook gebruikt worden voor de productie van biogas - door vergisting - en daarmee klimaatverandering juist tegengaan. Het gebruik van mestgas zorgt voor veel minder broeikasgassen dan aardgas, dat nu veel wordt gebruikt in Nederland. In een rapport dat de werkgroep vandaag aan minister Van der Hoeven overhandigde, roept het dan ook op tot een verdere `vergroening` van het gasverbruik. Naast mest zou organisch afval, zoals planten- en voedselresten, gebruikt kunnen worden voor de productie van biogas.