Ambtenaar mag straks vervolgd

Ambtenaren en overheidsorganen kunnen straks worden vervolgd als ze bij het uitoefenen van hun functie delicten plegen. Dat zijn de PvdA, het CDA en de ChristenUnie in de Tweede Kamer overeengekomen in een initiatiefwetsvoorstel. „Een overheid die regels stelt aan burgers en bedrijven, verliest aan geloofwaardigheid wanneer zij zelf voor het overtreden van die regels niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden”, stellen de partijen. Na de vuurwerkramp in Enschede (in 2000) en de cafébrand in Volendam (2001) bleek dat ambtenaren en bestuursorganen niet strafrechtelijk konden worden vervolgd. Daarop kwamen initiatieven om die immuniteit op te heffen. (NRC)