Winst speelt geen rol

Reïntegratiebedrijven zonder winstoogmerk krijgen niet meer mensen aan het werk dan reïntegratiebedrijven met winstoogmerk. Dit concludeert het Centraal Planbureau in een gisteren verschenen onderzoek.

Uitvoeringsorgaan UWV helpt arbeidsongeschikten en werklozen aan het werk met onder meer trajecten voor scholing en bemiddeling. Bij de aanbesteding van die trajecten aan reïntegratiebedrijven bestaat het gevaar van afroming (bedrijven selecteren alleen kansrijke cliënten) en ‘moreel gevaar’: bedrijven leveren prestaties die geld opleveren, namelijk plaatsing op korte termijn, wat ten koste kan gaan van de duurzaamheid van gevonden banen.

Reïntegratiebedrijven zonder winstoogmerk zouden daar minder last van moeten hebben, doordat zij marges op eenvoudig plaatsbare cliënten inzetten voor moeilijk plaatsbaren, in plaats van die als winst uit te keren. In de praktijk doen deze bedrijven het echter nauwelijks beter.