Weinig vrouwen in bedrijfstop

Nederland heeft weinig vrouwelijke topbestuurders in grote bedrijven. Vanmiddag presenteert de commissie-Frijns haar rapport over goed ondernemersbestuur, waar misschien een oplossing in staat. Op de opiniepagina een pleidooi voor quotering van vrouwen in het bedrijfsleven.

pagina 13 en 16