Vrede op aarde

Foto uit besproken boek

Kyle Cassidy publiceerde onlangs een boek over wapenbezitters in de VS. De foto van Jennifer, Chris en de kleine Daniel is een voorbeeld uit dit boek (Armed America). Overgewicht, overbezorgd en overbewapend zijn de woorden die me onmiddellijk te binnen schieten. Het lijkt bijna een metafoor voor de rol van de Verenigde Staten in het huidige tijdsgewricht. Chris heeft besloten zich gedegen voor te bereiden op eventuele vijandelijke acties. Zijn arsenaal stelt hem in staat de vijand reeds op grote afstand te kunnen uitschakelen. Dit kan met het imposante automatische wapen met vizier of anders kan de snellader die op de grond ligt nog uitkomst bieden (ook geschikt voor olifanten). Ten slotte kan hij, indien nodig, zowel vanonder de linker als de rechter oksel een pistool grijpen voor het genadeschot. Chris lijkt me verder weinig kwaads in de zin te hebben en probeert zijn wapens gewoon zo stoer mogelijk te presenteren. Jennifer wil duidelijk ook wat stijl toevoegen. Wapens sluiten elegantie en gratie zeker niet uit, moet ze gedacht hebben. De kosten van het wapentuig maakten waarschijnlijk andere besparingen noodzakelijk. Zo is Daniel veel te oud om te spelen met blokjes en is de kerstboom teruggebracht tot haar essentie. Gelukkig houden Chris en Jennifer ook van kunst; het prentje aan de muur is het embleem van de in 1871 opgerichte ‘National Rifle Association of America’.

Hoogleraar sociale psychologie Van der Pligt interpreteert elke week een foto.