Raad: regeling voor Britten buitensporig

DEN HAAG. De Britse uitzonderingspositie in de contributieregeling voor de Europese Unie kan niet ongedaan worden gemaakt zonder drastische herziening van de landbouwsubsidies in de EU. Dit stelt de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een gisteren gepresenteerd rapport. De raad is één van de belangrijkste adviesorganen van de regering op het terrein van buitenlandse zaken. Volgens de adviesraad is de teruggaveregeling voor Groot-Brittannië die de toenmalige premier Thatcher ruim twintig jaar geleden voor haar land wist te bedingen ”zonder meer buitensporig”. Maar tegelijk meent de raad dat het een ”illusie” is dat hier iets aan gedaan kan worden zonder fundamentele hervorming van het Europese landbouwbeleid. Volgens de opstellers van het rapport, voormalig Europees commissaris Frans Andriessen en oud-secretaris-generaal van de Europese Commissie Carlo Trojan, is het debat over de financiën van de Unie de afgelopen jaren teveel gevoerd ”in termen van centen en procenten”. De beste manier om dat te voorkomen zou zijn als de Europese Unie over eigen middelen komt te beschikken, bijvoorbeeld een deel van de btw-opbrengsten van lidstaten.

Lees het advies via www.aiv-advies.nl