Persprijs: undercover werken in Nederland

Brussel. Met een artikel over haar ervaringen als gastarbeider in Nederland heeft de Portugese journaliste Maria do Céu Neves de persprijs `Voor diversiteit - tegen discriminatie` van de Europese Commissie gewonnen. De jury, die bestond uit journalisten en afgevaardigden van niet-gouvernementele organisaties koos het artikel van Céu Neves ”omwille van haar originele aanpak van binnenuit van de problemen van Europese werkkrachten in verschillende lidstaten”. De Portugese ontvangt een beurs voor onderzoeksjournalistiek in een Europees land naar keuze ter waarde van 4.500 euro. Ceú Neves belandde als arbeider in de kassen bij Rotterdam via Interactief, een Nederlands bureau dat tijdelijke werkkrachten rekruteert in Portugal.

Lees de artikelen van Maria do Céu Neves en de andere laureaten via nrcnext.nl/mijnnext