Na scheiding vaker beroep op medische zorg

Mensen met alleen basisschoolonderwijs, gescheiden mensen en mensen van wie de partner is overleden, gaan in Nederland het vaakst naar de dokter of een andere hulpverlener. Dat is omdat ze meer gezondheidsproblemen hebben, niet omdat ze zich alleen maar ziek vóélen. Per jaar wordt aan hun gezondheidszorg tot anderhalf keer meer uitgegeven dan gemiddeld.

Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerde studie van het Erasmus MC in Rotterdam en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het is voor het eerst dat in Nederland is onderzocht hoe vaak verschillende groepen mensen in Nederland gebruikmaken van de gezondheidszorg en tot welke kosten per persoon dat gemiddeld leidt.

In eerdere studies naar kosten van ziekten werd onderscheid gemaakt tussen jong en oud of man en vrouw, maar nu is onderzocht welke samenhang er is met de sociaal-economische positie van mensen, hun samenlevingsvorm en hun land van herkomst.

Zo is bekend dat per jaar aan een hoogopgeleide man of vrouw 3.141 euro wordt uitgegeven, 11 procent minder dan gemiddeld. Aan iemand met alleen basisschool is dat 4.273 euro, 21 procent meer dan gemiddeld. Een weduwe kost 4.638 euro, iemand die gescheiden is 5.252 euro. Een niet-westerse allochtoon: 4.073 euro, 8 euro meer dan een westerse allochtoon, die per jaar 4.065 euro kost, ook 15 procent meer dan gemiddeld.

En dan gaat het niet om het aantal keren dat mensen naar de dokter of de psycholoog zullen gaan, wat al vaak is onderzocht. In deze studie staat wat de totale kosten zijn van de gezondheidszorg die verschillende groepen mensen in Nederland daadwerkelijk krijgen.

Een van de conclusies is dat er in Nederland nog steeds grote sociale verschillen in gezondheid bestaan. Dit uit zich volgens de onderzoekers in grote verschillen in de kosten die per persoon gemaakt worden. Maar de ‘zorgeuro’, schrijven ze, komt terecht waar die „het hardst nodig is”. Het is van groot belang, schrijven ze ook, dat de „risicosolidariteit in de gezondheidszorg” die er nu is gehandhaafd blijft. En de kosten zouden omlaag kunnen als ‘gezondheidsachterstanden’ bestreden werden.

Het rapport is te lezen op www.erasmusmc.nl/socialeverschillen.pdf