Missie in Uruzgan verlengd

Dit vinden de partijen die voor de verlenging zijn (103 zetels)...

1 CDA

Nu weggaan zou betekenen dat het land wordt overgelaten aan de Talibaan. Daardoor wordt Afghanistan een narcostaat en een vrijhaven voor terroristen. De Nederlandse aanwezigheid in Uruzgan heeft verschil gemaakt en zal verschil maken. De opbouw van het land werkt. Goed dat er een grotere rol wordt weggelegd voor de VN. De beste exitstrategie is een goed getraind Afghaans leger. Ondertussen mag de Nederlandse krijgsmacht niet worden uitgewoond.

2 PvdA

De keuze is de nek uitsteken of vertrekken. Afghanistan heeft recht op een toekomst zonder brute onderdrukking door de Talibaan. Van belang is dat moeizaam resultaten zijn bereikt. Vertrek zou grote consequenties hebben voor de levens van de Afghanen. We moeten niet vanwege goede bedoelingen onze verantwoordelijkheid oneindig maken. Nederland doet het nog eenmaal, dan moeten zo veel stappen zijn gemaakt dat Afghanen meer zelf kunnen.

3 VVD

We moeten politiek moedig zijn en een onomwonden keuze maken. Een veilig Afghanistan is goed voor Nederland. Het land mag geen uitvalsbasis meer worden voor terroristen. De krijgsmacht zal niet opdraaien voor de lasten van overschrijdingen die de missie kan opleveren en zal de krijgsmacht niet uithollen. Nederland moet écht in 2010 vertrekken uit Uruzgan. De NAVO moet dan voor vervanging zorgen, niet Nederland.

4 ChristenUnie

De kans op nieuwe terroristische aanslagen is een van de redenen om de voortzetting van de missie te steunen. Afghanistan mag geen uitvalsbasis worden voor terroristen, zoals de Talibaan. Aanwezigheid van Nederlandse miltairen helpt de inwoners. Er is alle vertrouwen dat een wezenlijke bijdrage kan worden geleverd aan de wederopbouw. Sterker, de situatie in Uruzgan is al aanzienlijk verbeterd. Het is glashelder dat Nederland in 2010 wordt afgelost.

5 SGP

Het werken aan stabiliteit en veiligheid in Uruzgan is een zaak van zeer lange adem. Juist in dit verband is de verlenging van de Nederlandse missie van groot gewicht en van grote betekenis. We stemmen met overtuiging in met deze missie omdat, in het licht van de bijbel, het uitvoeren van een militaire missie met als doel het stichten van een gerechtvaardigde vrede in uiterste gevallen legitiem en geboden is.

Het lid Verdonk was niet aanwezig.

...en dit vinden de partijen die tegen stemden (46 zetels)

1 SP

Successen blijven uit, beloften van de NAVO zijn gebroken, de risico’s blijven groot, de kosten zijn hoog, en er is geen draagvlak onder de bevolking. Hoe effectief is een oorlog inclusief bombardementen als middel tegen terrorisme? Het wordt eerder onveiliger. Een tribale samenleving is niet van bovenaf een democratie op te leggen. Steun aan Afghanistan betekent voor ons: stoppen met de oorlog.

2 PVV

Nederland moet weer de kastanjes uit het vuur halen voor anderen. Er is een gebrek aan solidariteit. Na twee jaar heeft Nederland genoeg gedaan. Nu zijn anderen aan de beurt. De kosten komen neer op één miljoen euro per dag. Het is geen schande om dit geld te besteden aan het oplossen van de problemen in Nederland zoals de zorg van ouderen en beter betaalde politie.

3GroenLinks

Dit is een missie zonder missie, een uitzichtsloze oorlog. Niemand kan zeggen dat dit een opbouwmissie is. Een militaire operatie kan nooit alleen gebaseerd zijn op een mensenrechtelijk ideaal. Dit moet worden getoetst aan het realiteitsgehalte en dat ontbreekt. Vrede, veiligheid en democratie is verder weg dan zestien jaar geleden. Het geweld verstoort alleen maar de kans voor diplomatie.

4 D66

Een eenduidige strategie van de internationale gemeenschap ontbreekt. Voor zover er sprake is van strategie is deze versnipperd. Het bondgenootschap blijkt onderling weinig solidair. Het goede werk dat met Nederlands ontwikkelingsgeld kan worden gedaan komt niet tot zijn recht in Uruzgan. De geringe omvang van de missie zal weinig kunnen bijdragen aan de opbouw.

5 Partij voor de Dieren

Het is genoeg geweest. We zijn een oorlog in gerommeld die steeds grimmiger en slepender wordt dan het kabinet ons doet geloven. We zijn soldatenlevens aan het opofferen voor een trekproef voor het bondgenootschap. Er is weinig terechtgekomen van het beloofde onderscheid tussen de Amerikaanse Operatie Enduring Freedom en die van ISAF. Er is geen draagvlak onder de Afghaanse bevolking.