Keuze arts

In het artikel Keuze voor arts is onbegrensd (18 december, pagina 1) staat dat elke patiënt een arts mag weigeren, op welke grond dan ook. Dit is theoretisch juist, maar dat betekent niet dat alle verzoeken van patiënten door ziekenhuizen gehonoreerd moeten worden, vindt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). KNMG vindt dat een ziekenhuis tegemoet kan komen aan de wens om door een man of vrouw behandeld te worden, maar voegt daaraan toe dat zo’n verzoek niet gehonoreerd moet worden als dat is gebaseerd op huidskleur, geaardheid of godsdienst van een arts.