Kamer verliest adviseurs economie

De Raad van Economisch Adviseurs (REA), die drie jaar geleden door de Tweede Kamer werd geïnstalleerd, is ter ziele. De leden van de raad menen dat er geen vertrouwensbasis meer is met het parlement om de samenwerking voort te zetten.

Gisteren hebben de zes leden van de REA in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat zij van herbenoeming per 1 januari afzien. Er bestonden al enige tijd verschillen van mening tussen Kamerleden en de economische adviseurs over de taak van de REA. Een recent gesprek hierover leverde geen verbetering op.

„Wij betreuren dat het zo loopt”, reageerde Harry van Dalen, econoom in Tilburg en secretaris van de REA in Den Haag vanmorgen. „De Kamer wil dat wij ons minder profileren en wil meer technocratische adviezen. Daar voelen wij niet voor.”

„Buitengewoon jammer”, noemt CDA-Kamerlid Frans de Nerée tot Babberich het besluit van de REA om ermee op te houden. De Nerée behoorde tot de initiatiefnemers van de Raad, samen met de Kamerleden Ferd Crone (PvdA) en Bert Bakker (D66). Het parlement moest een onafhankelijk wetenschappelijk adviseur krijgen, die als tegenhanger van het Centraal Planbureau kon functioneren en onder andere commentaar zou geven op de Miljoenennota en de Voor- en Najaarsnota van het kabinet over het economische beleid.

De afgelopen drie jaar hebben de REA-economen tien adviezen geschreven. Maar al snel bleek de toon van de rapporten een aantal Kamerleden niet te bevallen. „Te columnachtig”, „borrelpraat”, „te politiek”, waren de commentaren van PvdA-Kamerleden en de SP. De Nerée vond de rapporten juist „leuk, kort en in normaal Nederlands geschreven”. Opmerkelijk is dat de Kamer de REA nooit om enig advies heeft gevraagd.