Kamer: immuniteit overheid opheffen

Den Haag, 19 Dec. De strafrechtelijke immuniteit van de staat en leidinggevende ambtenaren die in de uitoefening van hun functie delicten plegen, wordt opgeheven. De PvdA is het met CDA en de CU eens over een initiatiefwetsvoorstel. Pagina 2