ICT-project bij VROM mislukt

Rotterdam, 19 dec. Het digitaliseren van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is uitgelopen op een mislukking. Vorige maand was de Rekenkamer al zeer kritisch over ICT-projecten bij de overheid. Pagina 3