ICT-project bij VROM loopt uit op fiasco

Een belangrijk automatiseringsproject van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is mislukt.

Het 16,6 miljoen euro kostende ICT-project, dat de documentenhuishouding en het archief had moeten digitaliseren, is vorige maand gestaakt. Aan het project is vier jaar gewerkt.

Het zogenoemde project VIDI (VROM Informatievoorziening Digitaal) past in een reeks van geheel of gedeeltelijk mislukte ICT-projecten bij de rijksoverheid.

De ambtelijke top van VROM besloot drie weken geleden het project te stoppen nadat duidelijk was dat VIDI nooit volledig bruikbaar zou kunnen zijn. Het bleek niet mogelijk de software van VIDI aan te sluiten op alle computersystemen, aldus een woordvoerder van het ministerie. „De bestuursraad trok de stekker eruit omdat er onvoldoende garanties waren dat het ooit goed zou komen”, zegt de woordvoerder.

Ook andere departementen digitaliseren hun documentenstroom. Dat gaat volgens bronnen bij Binnenlandse Zaken met wisselend succes. Nog geen ministerie is er in geslaagd om de, in 2004 door ministeries gezamenlijk aangekochte, software in te voeren. Binnenlanse Zaken wil volgend jaar als eerste overstappen.

VIDI had de dienstverlening en efficiëntie bij VROM moeten verbeteren en kosten moeten besparen. Ambtenaren zouden al hun documenten in het systeem maken en opslaan. Alle handelingen aan een document zouden centraal worden bewaard, en de ambtenaren zouden de mogelijkheid krijgen om het documentenarchief te doorzoeken. Nu heeft het ministerie zeven verschillende computersystemen waarin documenten worden opgeslagen.

VIDI had bij VROM zestig arbeidsplaatsen overbodig moeten maken. Het ministerie zegt dat er „geen groot vervolgproject” komt. „Maar het stoppen van het project VIDI betekent niet dat het denken over digitalisering stopt. Er is nog steeds behoefte aan een ondersteund systeem.”

Vorige maand concludeerde de Algemene Rekenkamer dat onrealistische politieke ambities, de behoefte om complexe problemen snel op te lossen en gebrek aan kennis over de technische mogelijkheden de belangrijkste redenen zijn dat ICT-projecten bij de overheid mislukken.

    • Joep Dohmen