Grote zuivelfusie van Campina en Friesland Foods

Rotterdam, 19 dec. Campina en Friesland Foods, de twee grootste Nederlandse zuivelcoöperaties, willen fuseren. Ze zijn ”verkennende gesprekken” begonnen, aldus een verklaring vanmorgen. In 2006 hadden ze samen een omzet van 8,3 miljard euro. Een nationale fusie werd lang uitgesloten geacht wegens mogelijke problemen met mededingingsautoriteiten. Landbouworganisatie LTO juicht een fusie toe. Pagina 15