Europees plan voor zorg uitgesteld

Politiek gevoelige plannen om patiënten het recht te geven zonder toestemming van hun zorgverzekeraar over de grens een niet-spoedeisende behandeling te ondergaan, zijn door de Europese Commissie op het laatste moment afgeblazen. Als reden werd een uitgelopen vergadering opgegeven over eveneens controversiële plannen om de CO2-uitstoot van auto’s te beperken.

Johannes Laitenberger, de woordvoerder van voorzitter Barroso van de Europese Commissie, ontkende vanmiddag dat het onderwerp om politieke redenen van de agenda was gehaald en verschoven naar volgend jaar. Barroso had dat gedaan, ,,om agenda-redenen en uitsluitend om agenda-redenen”, zei hij.

In de voorlopige plannen, die al op ruime schaal circuleren, is voorgesteld patiënten het recht te geven zonder toestemming van hun zorgverzekeraar in een andere EU-lidstaat een behandeling te ondergaan waarvoor opname is vereist.

De richtlijn moet volgens de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, patiënten zekerheid bieden over de vergoeding van opnames in het buitenland. De zorgverzekeraar zou verplicht worden om het bedrag uit te keren dat in het thuisland voor eenzelfde behandeling staat. Spoedeisende zorg en buitenlandse behandelingen die geen opname vereisen, worden al langer vergoed.

Gezondheidszorg is in de EU een fel verdedigde nationale aangelegenheid. De Europese Commissie baseerde de voorstellen echter op verschillende arresten van het Europees Hof van Justitie. Met een beroep op het Europees principe van vrij verkeer hebben die uitspraken de afgelopen jaren vergoedingen van grensoverschrijdende gezondheidszorg afgedwongen. Sindsdien gaan steeds meer mensen met hun zorgvraag de grens over. De Commissie wil met de vandaag te presenteren richtlijn de jurisprudentie van het Hof omzetten in uniforme regels.

In de concept-richtlijn staat wel het voorbehoud dat lidstaten in sommige gevallen het vrije patiëntenverkeer kunnen ontduiken. Dan moet het land aantonen dat het grensoverschrijdende zorgverkeer de financiering en kwaliteit van de nationale zorg aantast.