EU-Hof: bond mag vrij verkeer diensten niet hinderen

Rotterdam. Actievoerende vakbonden in Europa mogen het vrije verkeer van diensten alleen belemmeren wanneer dat strikt noodzakelijk is voor de bescherming van werknemers en de bestrijding van sociale dumping. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg gisteren bepaald naar aanleiding van een principieel arbeidsconflict in Zweden. Het arrest betekent een nederlaag voor de Zweedse vakbonden. Zij hebben volgens het Hof een te zwaar middel (blokkade) ingezet om een firma uit een ander EU-land te dwingen Zweedse loonafspraken over te nemen. In het `Zweedse model` bepalen werkgevers en werknemers in centraal overleg de arbeidsvoorwaarden, gevolgd door decentrale invulling. Volgens het Hof is dit model zó informeel, dat het voor buitenstaanders moeilijk toegankelijk is en protectionistisch kan uitwerken.

Lees de uitspraak via nrcnext.nl/mijnnext