DenkTank: talentcoach voor elke school

Elke school moet een ‘talentcoach’ aanstellen, de beste vwo-scholieren moeten één dag in de week naar een regionale talentenschool en scholen krijgen een ‘aankomstbonus’ als ze hun scholieren succesvol afleveren in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt.

Dat schrijft de Nationale DenkTank in het rapport Succes op school!, dat vanmiddag wordt gepresenteerd. DenkTank selecteert elk jaar 22 studenten, net-afgestudeerden en promovendi die nadenken over maatschappelijke problemen. Vorig jaar was dat zorg, dit jaar onderwijs. De jongeren worden geselecteerd op basis van studieprestaties en motivatie.

De DenkTank vindt dat het goed gaat met het Nederlandse onderwijs, maar signaleert een aantal problemen die eerder zijn opgemerkt. Het lerarentekort is ernstig, talenten van leerlingen worden onderbenut en studies sluiten niet goed aan op de arbeidsmarkt. Als oplossing willen de jonge academici geen nieuwe stelselwijzigingen. In plaats daarvan hebben ze twaalf praktische adviezen geformuleerd.

Zo moeten talentcoaches op scholen ervoor zorgen dat iedere leerling zijn talenten ontdekt. Volgens de DenkTank resulteert dit in „bewustere studie- en loopbaankeuzes”. Het aanstellen van een talentcoach op elke school kost 130 miljoen euro, aldus het rapport, maar bespaart op termijn jaarlijks bijna 650 miljoen euro door lagere uitval en betere studiekeuze. Ook wil de DenkTank dat talentvolle vwo-scholieren één dag in de week een regionale talentenschool kunnen bezoeken, waar ze alvast in aanraking komen met de wetenschap. Vwo-scholen en universiteiten kunnen de scholen samen opzetten.

    • Derk Walters