‘Bestrijd CO2-uitstoot met mestkoeien’

Koeien zijn helemaal niet slecht voor het milieu. Mest mag dan een belangrijke bron van CO2-uitstoot zijn, volgens de werkgroep Groen Gas van Energietransitie (dat de overheid adviseert) kan het ook gebruikt worden voor de productie van biogas – door vergisting – en daarmee klimaatverandering juist tegengaan. Het gebruik van mestgas zorgt voor veel minder broeikasgassen dan aardgas, dat nu veel wordt gebruikt in Nederland. In een rapport dat de werkgroep vandaag aan minister Van der Hoeven overhandigde, roept het dan ook op tot een verdere ‘vergroening’ van het gasverbruik. Naast mest zou organisch afval, zoals planten- en voedselresten, gebruikt kunnen worden voor de productie van biogas. In 2050 zou de helft van het Nederlandse aardgasverbruik „vermoedelijk” vervangen kunnen zijn door biogas. Daarmee zou „in één klap” een kwart van de Nederlandse klimaatdoelstelling (20 procent minder CO2 in 2020 dan in 1990) gerealiseerd worden, aldus werkgroepvoorzitter Wempe. Of de krimpende veestapel geen bedreiging vormt voor de ambities van de werkgroep? Wempe: „Er zal straks ongetwijfeld minder mest voorhanden zijn, maar dan schakelen we gewoon over op andere afvalstoffen. Die zijn voorlopig royaal voorhanden.”