Vuilbekkerij maakt discussie onmogelijk

Hoogleraar politieke theorie van etnische verhoudingen Meindert Fennema stelt dat de autonomie van Nederlandse kiezers wordt ondergraven door de dreiging van jihadistische terreur (nrc.next, 10 december). Een wonderlijk betoog dat erop neerkomt dat tegenstrevers van Wilders c.s. gedreven worden door angst voor de islamitische fundamentalisten. Maar de werkelijkheid is anders. De publieke opinie wordt inderdaad gegijzeld, niet door de angst voor islamitische fundamentalisten, maar door de angst tot de `linkse kerk` van halfzachte multiculturalisten te behoren.

De moord op Theo van Gogh door een religieuze fanaticus heeft een realistische discussie over de positie van de islam in Nederland onmogelijk gemaakt. De racistische vuilbekkerij van Van Gogh is heilig verklaard als `het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting`. Het zijn juist figuren als Van Gogh en andere ridders van het vrije woord die Nederland gegijzeld houden. Hun invloed heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de etnische verhoudingen in Nederland zover het de moslimbevolking betreft. De vrijheid van politieke meningsuiting is een groot goed, maar het moet dan wel over een bediscussieerbare mening gaan.