Twijfels bij schuld Enschedese ontucht

De procureur-generaal bij de Hoge Raad gaat onderzoeken of er een herzieningsverzoek moet komen in de ‘Enschedese ontuchtzaak’. Aanleiding is onderzoek door de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS), waaruit blijkt dat justitie de rechters in deze strafzaak onvolledige dossiers heeft voorgelegd.

In de ontuchtzaak veroordeelde de rechtbank in 2001 en 2002 twee mannen en een vrouw (een vader, een moeder en haar broer) voor verkrachting en ontucht met zes buurtkinderen en twee dochters. In 2002 bekrachtigde het gerechtshof in Arnhem die vonnissen. De vader werd veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS, de moeder tot 5 jaar, de broer tot 7 jaar.

Volgens de commissie, onder voorzitterschap van advocaat-generaal I. Vermeulen, is er informatie uit het dossier gehouden over slachtoffers, verdachten en pleegplaatsen. Verder waren technische sporenonderzoeken en bewijsconfrontaties onvolledig en zijn er „vraagtekens” te plaatsen over de wijze waarop de aangifte tot stand is gekomen van een van de dochters tegen haar vader.

De commissie heeft ook vastgesteld dat er „significante verschillen” bestaan tussen wat er tijdens verhoren is gezegd en wat daarvan op papier is gezet. In sommige van die uitwerkingen worden antwoorden als „onverstaanbaar” weergegeven, terwijl die dat in werkelijkheid niet waren.

Het college van procureurs-generaal heeft het onderzoeksrapport inmiddels ter beschikking gesteld aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Daarnaast heeft het college opdracht gegeven aan het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen naar het thema „volledigheid van het strafdossier”. Aan de hand daarvan komen er richtlijnen over de samenstelling van het dossier dat door een officier van justitie aan rechter en verdediging wordt voorgelegd.

De CEAS bestaat sinds april 2006 en onderzoekt afgeronde strafzaken op ernstige manco’s. Eerder werd de zaak rond Lucia de B. onderzocht. Begin volgend jaar wort de uitslag van onderzoek naar de zaak-Ina Post verwacht.