Spastisch kind is gebaat bij sport

rotterdam, 18 dec. Spastische kinderen en jongeren hebben baat bij een intensief sportprogramma. Ze worden er fitter, leniger en sterker van, blijkt uit onderzoek waarop kinderfysiotherapeut Olaf Verschuren vandaag promoveert aan de Universiteit Utrecht. Momenteel sporten spastische kinderen in Nederland juist níet intensief, omdat tot enkele jaren geleden werd gedacht dat dat voor hen nadelig was. In het programma, dat acht maanden duurt, trainen de kinderen twee keer per week om hun spierkracht, motoriek en uithoudingsvermogen te versterken. De deelnemers werden daarvan fitter en hun ouders vonden hen zelfstandiger en cognitief sterker. Het programma wordt nu op 14 mytylscholen ingevoerd. Helaas verdwijnt het effect als de kinderen na acht maanden weer stoppen.