‘Situatie Uruzgan veel beter in 2010’

Het kabinet verwacht dat de situatie in Uruzgan in 2010 dankzij de Nederlandse aanwezigheid „aanzienlijk” zal zijn verbeterd. De voorgestelde verlenging van de militaire missie zal niet ten koste gaan van de slagkracht van de krijgsmacht.

Met deze verwachting en toezegging heeft het kabinet gisteravond getracht zo breed mogelijke politieke steun te verwerven voor een langer verblijf in de Afghaanse provincie. De Tweede Kamer zal vanavond tijdens een plenair debat een definitief politiek oordeel vellen. Nu reeds staat vast dat het kabinet kan rekenen op ruime steun. De op 1 augustus vorig jaar begonnen militaire operatie die Nederland uitvoert op verzoek van de NAVO loopt op 1 augustus volgend jaar af. Het kabinet wil de missie daarna met nog eens twee jaar verlengen. De drie regeringspartijen, CDA, PvdA en ChristenUnie, staan achter dit voornemen, oppositiepartij VVD bleek na de toezeggingen van het kabinet ook geen bezwaren meer te hebben. Hetzelfde geldt voor de SGP. De SP, PVV, GroenLinks en D66 stemmen waarschijnlijk tegen.

De bijna negen uren durende commissievergadering van gisteren diende ter voorbereiding van het slotdebat van vanavond. Donderdag zal gestemd worden. Volgens de Grondwet hoeft het kabinet overigens geen instemming van het parlement te vragen. Maar de gegroeide praktijk is dat het kabinet niet tot militaire uitzendingen overgaat zonder brede parlementaire steun. Vandaar dat het kabinet er veel aan gelegen was de VVD binnenboord te houden.

De liberalen eisten bij monde van het Kamerlid Hans van Baalen een deugdelijke financiering van de militaire operatie zodat deze niet ten koste gaat van andere activiteiten van het leger. Minister Van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) gaf hem deze garantie. „Deze missie zal niet leiden tot aantasting van de krijgsmacht, daar teken ik voor.” Vanochtend werd duidelijk dat de VVD-fractie unaniem akkoord gaat met de verlenging van de missie.

Het debat van gisteren ging voorts voor een belangrijk deel over de vraag of Nederland in 2010 op de nieuwe einddatum werkelijk zal zijn vertrokken. Bijna alle fracties wezen erop dat aanvankelijk was afgesproken dat Nederland tot 2008 zou blijven en dat de NAVO voor opvolgers zou zorgen. Deze zomer deed het bondgenootschap een nieuw beroep op Nederland omdat er geen andere landen bereid waren gevonden.