Pardon kost 40 mln aan bijstand

De pardonregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers kost „in eerste instantie” jaarlijks 40 tot 50 miljoen euro aan bijstandsuitkeringen. Dat schrijft staatssecretaris Aboutaleb (Sociale Zaken, PvdA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij reageert daarmee op een berekening van de gemeente Den Haag.

De Haagse burgemeester Deetman verwacht dat ongeveer 1.200 mensen in zijn gemeente onder de pardonregeling vallen. Geraamd is dat 1.000 van hen beroep zullen doen op een bijstandsuitkering. In antwoord op vragen van de VVD-fractie in de gemeenteraad stelde het Haagse college van B&W dat dit de gemeente jaarlijks 13,5 miljoen euro aan bijstandsuitkeringen zou kosten. Den Haag hoeft die uitkeringen overigens niet zelf te betalen, maar krijgt hiervoor budget van het rijk.

Het Haagse college schatte het aantal uitkeringen als gevolg van de pardonregeling landelijk op 20 duizend. Als deze berekeningen zouden kloppen, zouden de totale kosten aan uitkeringen oplopen tot 270 miljoen euro.

Staatssecretaris Aboutaleb verwacht echter dat een veel lager aantal voormalige asielzoekers een bijstandsuitkering zal aanvragen. De kosten zullen daarom niet hoger uitkomen dan 40 à 50 miljoen euro, schrijft hij in zijn brief aan de Tweede Kamer. En dat geldt alleen voor de eerste twee jaar. „Daarna daalt dit bedrag tot circa 35 miljoen euro, omdat mensen werk vinden of over andere bronnen van inkomsten (bijvoorbeeld door relatievorming) beschikken.”

Hij wijst erop dat er al allerlei maatregelen worden genomen om de voormalige asielzoekers aan het werk te helpen. Zo krijgen alle vluchtelingen die onder de pardonregeling vallen en die momenteel in asielzoekerscentra wonen, begeleiding bij het zoeken van een baan.

Het gaat om drieduizend mensen. Bij de Centra voor Werk en Inkomen (de voormalige arbeidsbureaus) worden veertig mensen aangesteld speciaal voor de begeleiding van deze groep.