`Nederland Bekent Kleur` is niet antisemitisch

Meindert Fennema schreef dat tien jaar geleden binnen de antiracisme organisatie Nederland Bekent Kleur sprake zou zijn geweest van ”antisemitisme van een aantal Marokkanen”(Opiniepagina, 6 december). Fennema onderbouwt zijn zware beschuldiging niet. Hij vermeldt wel zonder enige relevantie een bepaalde afkomst/nationaliteit, waarmee hij lijkt in te willen spelen op het vooroordeel dat Marokkanen antisemieten zijn.

De uitspraken van Fennema zijn dan ook ongefundeerde aantijgingen. Nederland Bekent Kleur is in werkelijkheid een organisatie die zich al 15 jaar inzet tegen elke vorm van racisme.

Zo was ik in 1992 één van de initiatiefnemers van Nederland Bekent Kleur van de eerste Kristallnachtherdenking in Nederland. Bij ons waren in de periode waar Fennema over schreef ook een aantal oud-verzetsstrijders actief. Sommigen van hen hadden als gevolg van hun verzet tegen de jodenvervolging jaren in concentratiekampen, waaronder Auschwitz, gezeten.

De aantijgingen van Fennema richting Nederland Bekent Kleur beschouw ik dan ook als zeer ongepast en uiterst verwerpelijk.