Mondiaal tekort voedsel door VN voorzien

De wereld stevent af op een voedseltekort. De wereldvoedselvoorraden zijn het afgelopen jaar „onverwachts” en als „nooit tevoren” geslonken. De prijs van voedsel steeg in diezelfde periode naar „historische hoogten” en dat vormt een „serieus risico” dat steeds minder mensen in staat zullen zijn om te voorzien in hun dagelijkse voedselbehoefte.

Met die alarmerende boodschap schokte directeur-generaal Jacques Diouf van de Voedsel en Landbouw Organisatie (FAO) van de Verenigde Naties gisteren de internationale gemeenschap. Tijdens een persconferentie op het kantoor van de FAO in Rome riep hij op tot onmiddellijke actie van regeringen en internationale koepelorganisaties om het dreigende voedseltekort en stijgende prijzen tegen te gaan.

Diouf beroept zich op de vorige maand verschenen Food Outlook, het halfjaarlijkse rapport van de FAO over de mondiale voedselmarkt. De voornaamste voedselprijsindex in dat rapport toont een stijging van ruim 40 procent over het afgelopen jaar. Het jaar daarvoor was die nog 9 procent. Die stijging zou volgens de FAO-topman al „onacceptabel” worden geacht.

Tegelijkertijd namen de mondiale voedselvoorraden sterk af. De voorraden tarwe daalden afgelopen jaar bijna 11 procent. Daarmee is het laagste niveau sinds 1980 bereikt. Over de periode 2000-2005 was die voorraad steeds voldoende voor ruim 18 weken mondiale consumptie. Ook de maïsvoorraad daalde wereldwijd aanzienlijk. De voorraden zijn momenteel toereikend voor 8 weken consumptie. Voorheen was dit ongeveer 11 weken.

Het zijn vooral de allerarmsten die hierdoor getroffen worden, stelt de FAO. De totale kosten van de import van voedsel door ontwikkelingslanden stegen in 2007 met zo’n 25 procent naar 107 miljoen dollar (74,3 miljoen euro).

Diouf wees op een samenloop van omstandigheden in zowel de vraag- als de aanbodzijde van voedsel als belangrijkste veroorzaker van de ontwikkelingen. Door de opwarming van de aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen zouden steeds meer gebieden te lijden krijgen onder extreme droogtes en hevige regenval. Daardoor zouden veel oogsten mislukken. Verder zou de stijgende vraag naar biobrandstoffen een belangrijk deel van de landbouwgebieden in beslag nemen en daarmee de productie van landbouwgewassen terugdringen.

Voedselprijzen: pagina 15

Lees het FAO-rapport via nrc.nl/economie